Visi, Misi, Motto dan Maklumat Layanan

VISI

MASYARAKAT MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM

MISI

MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA

MOTTO

MELAYANI DENGAN TULUS

JANJI LAYANAN

1. KEPASTIAN PERSYARATAN

2. KEPASTIAN BIAYA

3. KEPASTIAN WAKTU PENYELESAIAN

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN

SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN

SESUAI STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN

YANG TELAH DITETAPKAN

DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI,

MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI

SESUAI DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN

YANG BERLAKU”

TANJUNG UBAN, 02 JANUARI 2018

KEPALA,

ttd

BURHANUDDIN, S.H.


NIP :
19650807 198503 1 001

Share ke social media...