Pegawai Kantor Imigrasi Tanjung Uban

BURHANUDDIN, S.H.

NIP             : 19650807 198503 1 001

JABATAN : KEPALA KANTOR

BOBY SUHERLAN, S.H.

NIP             : 19830818 200901 1 006

JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

ODDY PERMANA, S.H.

NIP             : 19741020 199903 1 001

JABATAN : KEPALA SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN

 ANDRIYANSAH, Amd. Im., S.H., MPM

NIP             : 19811112 200012 1 001

JABATAN : KEPALA SEKSI INTELIJEN DAN  PENINDAKAN KEIMIGRASIAN

DENI HARIANTO, Amd.Im., S.H., M.Si

NIP              : 19861103 200604 1 001

JABATAN  : KEPALA SEKSI LALU LINTAS DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN

EKO PUDJIANTO, S.Kom

NIP              : 19800923 200604 1 001

JABATAN  : KEPALA SUB SEKSI INTELIJEN KEIMIGRASIAN

R.JODHI ERLANGGA SETIAJI, Amd.Im., S.H.

NIP              : 19841114 200312 1 004

JABATAN  : KEPALA SUB SEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN

FAJAR DWI PRASETYO, S.Kom

NIP              : 19800913 200901 1 008

JABATAN  : KEPALA SUB SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN

WIDYA RINI, S.S., M.Si

NIP              : 19800904 200801 2 001

JABATAN  : KEPALA SUB SEKSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  KEIMIGRASIAN

HANDARU PUTRANTO, S.H.

NIP              : 19781230 200604 1 001

JABATAN  : KEPALA SUB SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN

BAHARUDDIN, S.H.

NIP              : 19810609 200312 1 001

JABATAN  : KEPALA SUB SEKSI IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN

LEPI GORAT

NIP              : 19650718 199103 1 001

JABATAN  : KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN

SITI MAIMUNAH, S.Sos

NIP              : 19650916 199003 2 002

JABATAN : KEPALA URUSAN UMUM

SAHLAWATI

NIP              : 19730405 200003 2 001

JABATAN : KEPALA URUSAN KEUANGAN

GUNAWAN WIBISONO, Amd

NIP              : 19850730 200901 1 004

JABATAN : BENDAHARA PENGELUARAN SATKER

HERDI HARYADI, Amd

NIP              : 19900502 201503 1 004

JABATAN : PENGELOLA KEUANGAN

FAJAR SETIA MULYADI

NIP              : 19881117 201212 1 002

JABATAN : PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN

MUHAMAD SALMAN

NIP              : 19750926 199903 1 001

JABATAN : PENYUSUN LAPORAN  PENGAWASAN

ALBAN AMIN

NIP              : 19760823 199803 1 001

JABATAN  : PENGOLAH DATA LAPORAN

EVIVYANTY NENRIWATY  D., Amd

NIP              : 19760105 200312 2 001

JABATAN  : PENGOLAH DATA  LAPORAN

YOICE PALAR

NIP              : 19640110 199203 2 001

JABATAN : PENGOLAH DATA LAPORAN

ROBI YUHENDRI, Amd

NIP              : 19811031 200912 1 004

JABATAN : PENATAUSAHAAN SUB SEKSI LANTASKIM

RUSLI

NIP              : 19770521 200312 1 001

JABATAN : PENATAUSAHAAN SUB SEKSI LANTASKIM

AMUDIN

NIP              : 19690805 200312 1 001

JABATAN : PENATAUSAHAAN SUB SEKSI LANTASKIM

SYAHENDRA

NIP              : 19770226 200604 1 001

JABATAN  : PENATAUSAHAAN SUB SEKSI LANTASKIM

S. FAKHRULREZA AMANDA

NIP              : 19920317 201012 1 002

JABATAN : BENDAHARA PENERIMAAN  SATKER

YUDHA PRAWIRA PRADANA

NIP              : 19931202 201212 1 001

JABATAN  : PENATAUSAHAAN SUB SEKSI  IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN

M. CHANDRA MEILAN NATASAPUTRA

NIP              : 19760526 201012 1 001

JABATAN  : PENATAUSAHAAN SUB SEKSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN

MUHAMMAD IRWANSYAH, Amd

NIP              : 19920409 201503 1 002

JABATAN : PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA

ADE KASENDA, S.E.

NIP              : 19861211 201712 1 001

JABATAN : ANALIS KEIMIGRASIAN PERTAMA

FAJAR SIDIQ, S.E.

NIP              : 19870913 201712 1 001

JABATAN : ANALIS KEIMIGRASIAN PERTAMA

HADRI ADE PUTRA, S. Kom

NIP              : 19880223 201712 1 001

JABATAN : ANALIS KEIMIGRASIAN PERTAMA

RIAN SATRIA PUTRA, S. Kom

NIP              : 19881202 201712 1 002

JABATAN : ANALIS KEIMIGRASIAN PERTAMA

USI HERLINA, S. Hum

NIP              : 19890618 201712 2 001

JABATAN : ANALIS KEIMIGRASIAN PERTAMA

RIAN ANDRIAN, S.E.

NIP              : 19900225 201712 1 002

JABATAN : ANALIS KEIMIGRASIAN PERTAMA

SYAHRI RAMADHAN KUSUMA, S.H.Int

NIP              : 19910101 201712 1 005

JABATAN : ANALIS KEIMIGRASIAN PERTAMA

MUHAMMAD HARRY MEILAN, S.E.

NIP              : 19920524 201712 1 002

JABATAN : ANALIS KEIMIGRASIAN PERTAMA

MHD. FIKRI SULTHONI, S.I.P

NIP              : 19940122 201712 1 007

JABATAN : ANALIS KEIMIGRASIAN PERTAMA

SLAMET HARTADI, S. Sos

NIP              : 19940306 201712 1 001

JABATAN : ANALIS KEIMIGRASIAN PERTAMA

RANNY PURWIHARIATY, S.E.

NIP              : 19940609 201712 2 001

JABATAN : ANALIS KEIMIGRASIAN PERTAMA

ALDY KRISTIANTO, S.E.

NIP              : 19940714 201712 1 001

JABATAN : ANALIS KEIMIGRASIAN PERTAMA

AULIA HADI LUBIS, S. Kom

NIP              : 19941217 201712 1 001

JABATAN : ANALIS KEIMIGRASIAN PERTAMA

I DEWA GEDE WIDA SEMARA AGUNG, S. Kom

NIP              : 19880830 201801 1 003

JABATAN : ANALIS KEIMIGRASIAN PERTAMA

Share ke social media...